Trang chủ

Về Chúng tôi

Trang Web này được thực hiện nhằm phổ biến kiến thức về Ngôn ngữ học, đặc biệt về Ngữ liệu Song ngữ (Parallel Corpora).
Trong quá trình thu thập nội dung cho các đề tài đăng trong trang Web này, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng Internet. Xin thành tật cám ơn.
Nhiệm vụ của chúng tôi là định vị tài nguyên song ngữ và đa ngữ, kế đó là hiệu đính tài liệu (làm sạch và loại bỏ những thành phần không cần thiết cho nội dung tài liệu). Sau cùng là căn chỉnh (Align) tài liệu song ngữ để có được dạng cặp câu song ngữ ở mức câu (phrase), thay vì đoạn văn (paragraph), như đã thấy trong nhiều trang Web khác về tài liệu song ngữ. Ngữ liệu song ngữ ở dạng câu rất quan trọng cho Thông/Phiên dịch, Học Ngoại ngữ và Phân tích Văn bản (Text Analysis).
Đây là trang Web dùng để phổ biến tài liệu ở dạng văn bản. Ngoài ra chúng tôi cũng đã thực hiện một trang Âm thanh (Podcast) (*), phổ biến trên 300 bài nói chuyện về Khoa học và Kỹ thuật, đặc biệt về Trí tuệ Nhân tạo và Blockchain.
Chúng ta hiện sống trong giai đoạn bị tràn ngập với dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu lớn dưới dạng văn bản. Để giúp người dùng tiếp thu dễ dàng nội dung văn bản, chúng tôi đã hình ảnh hóa/trực quan hóa văn bản (text visualization) tại các địa chỉ (**):
Trong khi tham khảo tài liệu của chúng tôi, một số người dùng có ý muốn tạo cho riêng họ những tài liệu tương tự như những gì có trong trang web này, cũng như những gì nghe được trên trang Âm thanh (Podcast), do đó chúng tôi nhận thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng.

Liên lạc:

(*) : https://anchor.fm/vina-technology
(**) :

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Gf50JwMRh5E
  2. https://www.youtube.com/watch?v=R3JlQLZbKfk&t=41s
  3. https://www.youtube.com/watch?v=xb3hpH7KB10&t=34s
  4. https://www.youtube.com/watch?v=L_6hDUMovGQ&t=41s
  5. https://www.youtube.com/watch?v=Gfj2zStn9rI

Kinh nghiệm làm việc