Việt-Anh – Donald Trump và thế giới mất niềm tin

Donald Trump và thế giới mất niềm tinDonald Trump and a World of Distrust
Cuộc khủng hoảng niềm tin của công chúng vào các thiết chế dân sự - trong đó có chính phủ, cơ quan lập pháp, tòa án, và các phương tiện truyền thông - là yếu tố quan trọng nhất trong sự vươn lên của Donald Trump và những nhân vật tương tự như ông ta trên khắp thế giới.A crisis of public confidence in civic institutions – including governments, legislatures, courts, and the media – is a central factor in the rise of Donald Trump and figures like him around the world.
Và khi cuộc khủng hoảng như vậy vẫn còn thì những nhà lãnh đạo như thế còn tiếp tục thu hút được cử tri, không phụ thuộc vào kết quả bầu cử.And so long as the crisis persists, such leaders will continue to resonate with voters, regardless of electoral outcomes.
Đây không phải là cuộc khủng hoảng mới.The crisis is not new.
Một công trình nghiên cứu, được tiến hành năm 2007, do một diễn đàn của Liên Hiệp Quốc tài trợ, cho thấy một mô thức “phổ biến”: trong suốt bốn thập kỷ qua, hầu như tất cả những nền dân chủ được gọi là phát triển, công nghiệp hóa, đều đã trải nghiệm sự giảm niềm tin của công chúng vào chính phủ.A 2007 study, commissioned for a United Nations forum, showed a “pervasive” pattern: over the last four decades, nearly all of the so-called developed, industrialized democracies have been experiencing a decrease in the public trust in government.
Trong những năm 1990, ngay cả những nước, trong một thời gian dài, vốn nổi tiếng là những nước mà dân chúng tin tưởng mạnh vào chính quyền, ví dụ như Thụy Điển và Na Uy, cũng có sự suy giảm.In the 1990s, even countries long known for strong civic trust, such as Sweden and Norway, recorded a decline.
Ở Mĩ, cuộc khảo sát mới nhất của hãng Gallup, mang tên “Niềm tin vào các thiết chế”, cho thấy, từ những năm 1970 (hay những số đo sớm nhất), niềm tin vào 12 trong 17 thiết chế, trong đó có ngân hàng, quốc hội, tổng thống, trường học, báo chí, và nhà thờ đã giảm tới hai con số (tính bằng %); trong số các thiết chế còn lại, niềm tin vào bốn thiết chế tăng một cách khiêm tốn, chỉ có một là tăng đáng kể: quân đội.In the United States, Gallup’s latest survey of “confidence in institutions” shows double-digit percentage declines in trust since the 1970s (or the earliest available measurement) for 12 of 17 institutions, including banks, Congress, the presidency, schools, the press, and churches; of the remaining institutions, confidence increased modestly for four, and significantly for just one: the military.
Là một nhà nghiên cứu nhân chủng học, được đào tạo ở Đông Âu trong những năm suy tàn của chủ nghĩa cộng sản, tôi đã tự mình chứng kiến những chuyện xảy ra đối xã hội không còn được nhân dân tin tưởng.As a social anthropologist who trained in Eastern Europe in the waning years of communism, I observed firsthand what happens to a society devoid of civic trust.
Người ta nhìn các thiết chế chính thức với lòng hoài nghi sâu sắc và rút vào các pháo đài mang tính xã hội: các nhóm bạn bè phi chính thức, gắn bó (và khép kín), gia đình, và họ hàng để chia xẻ tin tức, thông tin, và nhiều thứ khác.People viewed formal institutions with profound skepticism and retreated into social silos: informal, close-knit (and closed) circles of friends, family, and allies on which they relied for news, information, and much else.
Thanh niên thấy ít lý do để đầu tư cho tương lai, còn người già hơn thì chết vì tự tử và lạm dụng ma túy ở mức đáng báo động.Young people saw little reason to invest in their future, and their elders succumbed to suicide and substance abuse at alarming rates.
Hiện đang có sự tương đồng với một số xu hướng đáng báo động ở Mĩ, Châu Âu, và các nước khác.There are similarities to some alarming trends in the US, Europe, and elsewhere today.
Theo một công trình nghiên cứu lớn do các nhà kinh tế học Anne Case và Angus Deaton tiến hành vào năm ngoái, tỉ lệ tử vong của những người trung niên, da trắng ít học ở Mĩ đã và đang tăng nhanh, đấy là cái mà một số nhà quan sát gọi là làn sóng của “những người chết vì tuyệt vọng”.According to a major study by the economists Anne Case and Angus Deaton last year, the mortality rate for middle-aged, less-educated white men in the US has been surging, in what some observers have called a wave of “despair deaths.”
Đồng thời, những người được gọi là Millennial (sinh ra trong giai đoạn từ năm 1982 đến năm 2004) đang trì hoãn việc kết hôn, trì hoãn mua nhà hay mua xe, nhiều người nói rằng việc trì hoãn sẽ là mãi mãi.At the same time, American millennials (those born between 1982 and 2004) are postponing marriage and home or car purchases, with many telling pollsters that the postponement will be permanent.
Tính từ năm 1940, tỉ lệ những người ở tuổi này đang sống cùng với cha mẹ cao chưa từng thấy, và nhiều người đang kiếm sống bằng những việc lặt vặt, tạm thời, không có trợ cấp phúc lợi, công việc cũng không được bảo đảm.They are residing with their parents at rates not seen since 1940, and many are eking out a living through a patchwork of “gigs” that provide neither benefits nor job security.
Kết quả là, ngày càng có nhiều người tự coi là đứng ngoài xã hội.As a result, a growing cohort of people are identifying as outsiders.
Những cánh cửa từng có thời rộng mở cho họ thì nay đã đóng lại rồi, và niềm tin của họ rằng các thiết chế công cộng sẽ đại diện cho quyền lợi của mình đã bị xói mòn khá nhiều.Doors that were once open to them have been shut, and their faith in public institutions to represent their interests has significantly eroded.
Nhiều người tìm đến các phong trào và các nhân vật bài xích giới quyền uy, ví dụ như Trump, để tìm sự bảo vệ.Many look to anti-establishment movements and figures, such as Trump, for salvation.
Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong cơn thịnh nộ bài xích giới tinh hoa, bài xích hệ thống đã và đang nổ ra trên khắp lục địa châu Âu, thể hiện trong cuộc trưng cầu dân ý về việc ra khỏi EU của Vương quốc Anh; trong việc ngóc đầu dậy của tổ chức gọi là Alternative for Germany Party’s (ở Đức); trong việc lãnh đạo Mặt trận Quốc gia cực hữu ở Pháp, Marine Le Pen, vươn lên mạnh mẽ trong chiến dịch tranh cử; và trong cuộc bầu cử ở Áo, nơi mà lần đầu tiên, kể từ Thế chiến II không có ứng viên thuộc “giới quyền uy” nào lọt vòng bỏ phiếu cuối cùng.This same tendency is apparent in the anti-elite, anti-system rage that has erupted across Europe, reflected in the United Kingdom’s Brexit referendum; the right-wing Alternative for Germany Party’s continued rise; far-right National Front leader Marine Le Pen’s strong showing in the French presidential campaign; and the Austrian elections this year, where for the first time since World War II no “establishment” candidates made it to the final ballot.
Ở Mĩ, khi chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 đang diễn ra (bài này được đăng ngày 8 tháng 11 – ND), nhiều cử tri tin tưởng - không phải không có lí – rằng hệ thống đã bị “thao túng”.In the US, as the 2016 presidential campaign got underway, many voters clearly believed – not without reason – that the system was “rigged.”
Nhưng chế độ dân chủ và mất niềm tin có thể là một sự kết hợp nguy hiểm, bởi vì khi gặp phải những vấn đề chính trị và kinh tế phức tạp, không phải lúc nào người dân cũng hướng sự tức giận của họ vào mục tiêu thích hợp.But democracy and distrust can be a dangerous compound, because people confronting complex political and economic issues do not always direct their anger at the proper target.
Những thay đổi sâu sắc về kinh tế và công nghệ trong những thập kỉ gần đây - cùng với quá trình tư nhân hóa, bãi bỏ các quy định, số hóa, và tài chính hóa - đã trao thêm quyền cho giới thượng lưu và tạo điều kiện cho họ sử dụng ảnh hưởng chính trị thông qua các nhóm tư vấn (think tanks) và các tổ chức từ thiện; vận động hành lang trong bóng tối, những biện pháp tránh né để phá vỡ các qui trình chuẩn; dùng các phương tiện truyền thông đại chúng; các cuộc vận động tài chính; và “dịch vụ công cộng” nhằm thúc đẩy quyền lợi của họ.Profound economic and technological changes in recent decades – together with privatization, deregulation, digitization, and financialization – have further empowered elites and enabled them to hone their use of political influencing via think tanks and philanthropies; shadow lobbying, workarounds that subvert standard processes; the media; campaign finance; and stints in “public service” to advance their interests.
Nạn “tham nhũng mới”, mặc dù thường hợp pháp về mặt kỹ thuật, thực tế là không minh bạch - và do đó, làm xói mòn nhanh chóng niềm tin của công chúng.This “new corruption,” though usually technically legal, is virtually nontransparent – and thus highly corrosive of public trust.
Điều này, cùng với sự gia tăng bất bình đẳng trong thu nhập, giúp giải thích vì sao cử tri có thể bị ứng cử viên như Trump lèo lái, nhất là khi họ sống - như nhiều người đang sống - trong không gian thông tin riêng của họ.This, along with widening income inequality, helps explain how voters can be swayed by a candidate like Trump, especially when they live, as many increasingly do, in their own information universes.
Facebook và Twitter khẳng định những thành kiến của nhóm và lọc đi những quan điểm ngược lại - và thậm chí là lọc cả các sự kiện.Facebook and Twitter algorithms confirm a group’s biases and screen out contrary viewpoints – and even facts.
Thời đại kĩ thuật số đã tạo ra sự khép kín, trớ trêu thay, lại chẳng khác gì chủ nghĩa cộng sản.The digital age has created an insularity that, ironically, is not unlike that fostered under communism.
Kết quả đáng sợ khá quen thuộc với những người từng nghiên cứu lịch sử Đông Âu.The result is frighteningly familiar to anyone who has studied Eastern European history.
Tương tự như như tổng thống Nga, Vladimir Putin, Trump lợi dụng sự phù phiếm và giận dữ, khai thác lòng hoài cổ và chủ nghĩa dân tộc, và tìm được con dê tế thần là những người dễ bị tổn thương, ví dụ như người nhập cư.Like Russian President Vladimir Putin, Trump harnesses futility and anger, exploits nostalgic yearning and nationalism, and finds convenient scapegoats in vulnerable people such as immigrants.
Cũng như ở Nga, nơi mà những người đồng tính và các nhóm thiểu số khác bị chính thức coi là mục tiêu, những người thất vọng ở Mĩ đang được khuyến khích quấy nhiễu và phỉ báng các nhóm vốn đã nằm bên lề của xã hội.As in Russia, where gays and other minorities have been officially targeted, America’s disenchanted are being encouraged to harass and demonize already marginalized groups.
Niềm tin là máu, là nhân tố quyết của xã hội thịnh vượng, và nhiều nước của phương Tây cần phải được truyền máu ngay lập tức.Trust is the lifeblood of a thriving society, and much of the West needs an emergency transfusion.
Nhưng hệ thống chính trị của họ sẽ vẫn sống cho đến khi giới tinh hoa thâm căn cố đế của họ cảm thấy yếu đến mức không còn có thể lờ đi nhu cầu của những người đã bị bỏ lại phía sau.But its political systems will remain on life support until their entrenched elites feel sufficiently vulnerable to stop ignoring the needs of those who have been left behind.
Các thách thức cho Donald Trump về chính sách đối ngoạiDonald Trump’s Foreign-Policy Challenges
Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump trong chiến dịch tranh cử đã có đặt vấn đề về các liên minh và định chế đã củng cố cho trật tự của thế giới tự do, nhưng ông chỉ nêu ra vài chính sách cụ thể.During his campaign, US President-elect Donald Trump questioned the alliances and institutions that undergird the liberal world order, but he spelled out few specific policies.
Có lẽ một câu hỏi quan trọng nhất đã đề ra trong chiến thắng của ông là liệu giai đoạn lâu dài của toàn cầu hóa mà trào lưu này bắt đầu vào cuối Thế chiến II về cơ bản là đã kết thúc chưa.Perhaps the most important question raised by his victory is whether the long phase of globalization that began at the end of World War II is essentially over.
Không tất yếu phải như vậy.Not necessarily.
Ngay cả khi các hiệp định thương mại như Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương thất bại và toàn cầu hóa về kinh tế chậm lại, thì công nghệ đang thúc đẩy toàn cầu hóa về sinh thái, chính trị và xã hội trong các hình thức của biến đổi khí hậu, khủng bố xuyên quốc gia và di dân - cho dù Trump thích các vấn đề này hay không.Even if trade agreements like the Trans-Pacific Partnership and the Transatlantic Trade and Investment Partnership fail and economic globalization slows, technology is promoting ecological, political, and social globalization in the form of climate change, transnational terrorism, and migration – whether Trump likes it or not.
Trật tự của thế giới không chỉ là kinh tế, mà còn hơn thế và Hoa Kỳ vẫn là trung tâm của trật tự này.World order is more than just economics, and the United States remains central to it.
Người Mỹ thường hiểu lầm về vị thế của chúng ta trong thế giới.Americans frequently misunderstand our place in the world.
Chúng ta dao động giữa hai trào lưu hân hoan chiến thắng và tàn lụn.We oscillate between triumphalism and declinism.
Sau khi Liên Xô phóng phi thuyền Sputnik vào năm 1957, chúng ta tin rằng chúng ta suy vi.After the Soviets launched Sputnik in 1957, we believed we were in decline.
Trong những năm 1980, chúng ta nghĩ rằng người Nhật đã vực dậy cao lớn đến ba mét.In the 1980s, we thought the Japanese were ten feet tall.
Trong hậu quả của cuộc Đại Suy thoái vào năm 2008, nhiều người Mỹ lầm tưởng rằng Trung Quốc đã trở nên mạnh hơn so với Hoa Kỳ.In the aftermath of the Great Recession of 2008, many Americans mistakenly believed that China had become more powerful than the United States.
Dù qua các luận điệu tranh cử của Trump, nhưng Mỹ không có suy bại.Despite Trump’s campaign rhetoric, the US is not in decline.
Nhờ có người nhập cư mà Mỹ là một quốc gia phát triển chính không chịu tình trạng suy giảm dân số vào giữa thế kỷ; sự phụ thuộc của Mỹ vào việc nhập khẩu năng lượng giảm đi chứ không tăng; Mỹ đứng đầu trong những công nghệ lớn (sinh học, nano, thông tin) sẽ định hình thế kỷ này; và các trường đại học của Mỹ đứng đầu các bảng xếp hạng trên thế giới.Because of immigration, it is the only major developed country that will not suffer a demographic decline by mid-century; its dependence on energy imports is diminishing rather than rising; it is at the forefront of the major technologies (bio, nano, information) that will shape this century; and its universities dominate the world league tables.
Trong chính sách đối ngoại của Trump có nhiều vấn đề quan trọng sẽ đưa vào chương trình nghị sự, nhưng một vài vấn đề chính có thể sẽ chiếm ưu thế - quan hệ với siêu cường Trung Quốc và Nga và những bất ổn ở Trung Đông.Many important issues will crowd Trump’s foreign policy agenda, but a few key issues will likely dominate – namely great power relations with China and Russia and the turmoil in the Middle East.
Một quân đội Mỹ hùng mạnh vẫn còn cần thiết, nhưng chưa đủ để giải quyết cả ba vấn đề.A strong American military remains necessary but not sufficient to address all three.
Duy trì sự cân bằng quân sự ở châu Âu và Đông Nam Á là một nguồn quan trọng về tầm ảnh hưởng của Mỹ, nhưng Trump có lý khi cho rằng các cố gắng để kiểm soát các vấn đề nội chính của các dân chúng ở Trung Đông đang theo phong trào dân tộc chỉ là công thức cho sự thất bại.Maintaining the military balance in Europe and East Asia is an important source of American influence, but Trump is correct that trying to control the internal politics of nationalistic populations in the Middle East is a recipe for failure.
Trung Đông đang trải qua một loạt các cuộc cách mạng phức tạp, nó bắt nguồn từ các vấn đề ranh giới nhân tạo trong thời kỳ hậu thuộc địa; xung đột giữa các tông phái trong tôn giáo, và tình trạng hiện đại hoá bị trì trệ mà nó được mô tả trong Báo cáo về Phát triển con người Á Rập của Cơ quan Liên Hợp Quốc.The Middle East is undergoing a complex set of revolutions stemming from artificial post-colonial boundaries; religious sectarian strife, and the delayed modernization described in the United Nations’ Arab Human Development Reports.
Sự xáo trộn gây hậu quả có thể kéo dài trong nhiều thập niên, và sẽ còn tiếp tục để nuôi dưỡng các trào lưu khủng bố thánh chiến cực đoan.The resulting turmoil may last for decades, and it will continue to feed radical jihadist terrorism.
Châu Âu vẫn chưa ổn định trong 25 năm sau ngày Cách mạng Pháp, và can thiệp quân sự của các cường quốc bên ngoài làm cho mọi việc tồi tệ hơn.Europe remained unstable for 25 years after the French Revolution, and military interventions by outside powers made things worse.
Nhưng ngay cả việc giảm nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông, Mỹ không thể quay lưng lại với khu vực vì đứng trước các lợi ích của Mỹ tại Israel, thí dụ như bên cạnh các vấn đề khác còn có việc không mở rộng các loại vũ khí hạt nhân gây sát thương đại chúng và tôn trọng quyền con người.But, even with reduced energy imports from the Middle East, the US cannot turn its back on the region, given its interests in Israel, non-proliferation, and human rights, among others.
Nội chiến tại Syria không chỉ là một thảm họa nhân đạo; nó còn làm mất ổn định cho khu vực và châu Âu.The civil war in Syria is not only a humanitarian disaster; it is also destabilizing the region and Europe as well.
Mỹ không thể bỏ qua sự kiện này, nhưng một trong những chính sách của Mỹ là nên ngăn chặn, gây ảnh hưởng đến kết quả qua thúc đẩy hành động và củng cố đồng minh, thay vì cố gắng để dành quyền kiểm soát quân sự trực tiếp. Biện pháp này vốn tốn kém và vừa phản tác dụng.The US cannot ignore such events, but its policy should be one of containment, influencing outcomes by nudging and reinforcing our allies, rather than trying to assert direct military control, which would be both costly and counterproductive.
Ngược lại, sự cân bằng quyền lực trong khu vực châu Á làm cho Mỹ đuợc hoan nghênh ở đó.In contrast, the regional balance of power in Asia makes the US welcome there.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm tăng mối lo ngại ở Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và các nước khác.The rise of China has fueled concern in India, Japan, Vietnam, and other countries.
Ứng phó với sự trỗi dây của Trung Quốc trong khắp thế giới là một trong những thách thức trong chính sách đối ngoại lớn của thế kỷ này, và chiến lược song hành của cả hai đảng của Mỹ để theo đuổi "vừa tích hợp nhưng đảm bảo" - theo đó Mỹ mời Trung Quốc tham gia vào trong một trật tự của thế giới tự do, trong khi Mỹ tái khẳng định hiệp ước an ninh với Nhật Bản – đó vẫn là môt phương sách đúng đắn.Managing China’s global rise is one of this century’s great foreign-policy challenges, and America’s bipartisan dual-track strategy of “integrate but insure” – under which the US invited China to join the liberal world order, while reaffirming its security treaty with Japan – remains the right approach.
Không giống như thế kỷ trước, khi nước Đức trỗi dậy (đã vượt qua Anh vào năm 1900) làm dấy lên những lo sợ, mà nó đã giúp đưa nhanh tới các thảm họa vào năm 1914. Trong sức mạnh tổng thể, Trung Quốc sẽ không vượt qua Mỹ.Unlike a century ago, when a rising Germany (which had surpassed Britain by 1900) stoked fears that helped precipitate the disaster of 1914, China is not about to pass us in overall power.
Ngay cả khi nền kinh tế của Trung Quốc vượt qua Mỹ trong tổng quy mô vào năm 2030 hoặc 2040, thu nhập bình quân tính theo đầu người của Trung Quốc (một cách đo tốt hơn về sự trưởng thành phức tạp của nền kinh tế) sẽ tụt hậu.Even if China’s economy surpasses America’s in total size by 2030 or 2040, its per capita income (a better measure of an economy’s sophistication) will lag.
Hơn nữa, Trung Quốc sẽ không bằng được Mỹ về "sức mạnh cứng" hay quân sự hoặc "sức mạnh mềm" hay "quyền lực mềm" đầy thu hút của Mỹ.Moreover, China will not equal US military “hard power” or its “soft power” of attraction.
Như Lee Kuan Yew đã từng nói, bao lâu mà Mỹ vẫn rộng mở và thu hút những nhân tài của thế giới, thì Trung Quốc sẽ không dễ bị đánh bại, nhưng sẽ không thay thế được Mỹ.As Lee Kuan Yew once said, so long as the US remains open and attracts the talents of the world, China will “give you a run for your money,” but will not replace the US.
Vì những lý do này mà Mỹ không cần một chính sách ngăn chặn Trung Quốc.For these reasons, the US does not need a policy of containment of China.
Quốc gia duy nhất có thể kiềm chế Trung Quốc là Trung Quốc.The only country that can contain China is China.
Khi Trung Quốc áp lực với các nước láng giềng về các xung đột lãnh thổ, Trung Quốc kềm chế chính mình.As it presses its territorial conflicts with neighbors, China contains itself.
Mỹ cần khởi động các sáng kiến ​​kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, tái khẳng định liên minh với Nhật Bản và Hàn Quốc, và tiếp tục cải thiện quan hệ với Ấn Độ.The US needs to launch economic initiatives in Southeast Asia, reaffirm its alliances with Japan and Korea, and continue to improve relations with India.
Cuối cùng, còn có Nga là nước đang suy bại, nhưng với kho vũ khí hạt nhân đủ để làm Nga tiêu diệt Mỹ - và do đó vẫn còn là một mối đe dọa tiềm tàng cho Mỹ và những nước khác.Finally, there is Russia, a country in decline, but with a nuclear arsenal sufficient to destroy the US – and thus still a potential threat to America and others.
Nga gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thu từ các nguồn tài nguyên năng lượng, Nga có một "một nền kinh tế chỉ có một vụ thu hoạch" với các định chế nhũng lạm và các vấn đề nhân khẩu và y tế bất kham.Russia, almost entirely dependent on revenues from its energy resources, is a “one crop economy” with corrupt institutions and insurmountable demographic and health problems.
Các biện pháp can thiệp của Tổng thống Vladimir Putin ở các nước láng giềng và khu vực Trung Đông, và tấn công trên không gian mạng vào nước Mỹ và các nước khác, mặc dù có ý định làm cho Nga vĩ đại trở lại, tất cả các việc này chỉ làm cho các triển vọng lâu dài của đất nước xấu đi.President Vladimir Putin’s interventions in neighboring countries and the Middle East, and his cyber attacks on the US and others, though intended to make Russia look great again, merely worsen the country’s long-term prospects.
Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các nước đang suy sụp thường có nhiều rủi ro và do đó nguy hiểm hơn - bằng chứng là ​ Đế quốc Áo-Hung vào năm 1914.In the short run, however, declining countries often take more risks and are thus more dangerous – witness the Austro-Hungarian Empire in 1914.
Điều này đã tạo ra một tình thế khó xử trong chính sách.This has created a policy dilemma.
Một mặt, điều quan trọng là để chống lại thách thức của Putin đang thay đổi trò chơi để cấm các nước do tự sau năm 1945 về việc sử dụng vũ lực quốc gia để chiếm giữ lãnh thổ của các nước láng giềng.On the one hand, it is important to resist Putin’s game-changing challenge to the post-1945 liberal order’s prohibition on the use of force by states to seize territory from their neighbors.
Đồng thời, Trump có lý để tránh sự cô lập toàn diện của một đất nước mà chúng ta đang có các lợi ích chồng chéo nhau như an ninh hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố và các vấn đề Bắc Cực và khu vực như Iran và Afghanistan.At the same time, Trump is correct to avoid the complete isolation of a country with which the US has overlapping interests when it comes to nuclear security, non-proliferation, anti-terrorism, the Arctic, and regional issues like Iran and Afghanistan.
Các biện pháp trừng phạt tài chính và năng lượng cần thiết cho sự răn đe; nhưng chúng ta cũng có lợi ích đích thực: nó được thăng tiến tốt nhất bằng cách giao dịch với Nga.Financial and energy sanctions are necessary for deterrence; but we also have genuine interests that are best advanced by dealing with Russia.
Không ai có thể đạt được thắng lợi từ một cuộc chiến tranh lạnh mới.No one would gain from a new Cold War.
Mỹ không suy bại.The US is not in decline.
Nhiệm vụ trước mắt về chính sách đối ngoại của Trump là nên điều chỉnh lại các ngôn từ trong luận điệu và trấn an các đồng minh và những nước khác về vai trò của Mỹ còn đang tiếp tục trong một trật tự của thế giới tự do.The immediate foreign-policy task for Trump will be to adjust his rhetoric and reassure allies and others of America’s continuing role in the liberal world order.
Cựu Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, Giáo sư Đại học Harvard.A former US assistant secretary of defense and chairman of the US National Intelligence Council.
Ông là tác giả Is the American Century Over?He is University Professor at Harvard University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *