Sự mệt mỏi tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19 – Việt – Đức

Người lao động và nhà sử dụng lao động có thể làm gì để quản lý sự mệt mỏi tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19Was Arbeitnehmer und Arbeitgeber tun können, um mit der Müdigkeit am Arbeitsplatz während COVID-19 umzugehen
Đại dịch do vi rút corona gây ra (COVID-19) đã chạm đến tất cả các khía cạnh của xã hội bao gồm cả cách chúng ta làm việc.Die Pandemie der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) hat alle Aspekte der Gesellschaft berührt, auch die Art und Weise, wie wir arbeiten.
Nhân viên ứng phó khẩn cấp, nhân viên y tếvà những người khác cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng đã phải làm quá nhiều việc cùng một lúc, làm việc nhiều giờ hơn bình thường, làm việc nhiều ca hoặc thậm chí qua đêm và có ít thời gian ngủ và nạp lại năng lượng.Notfallhelfer, Gesundheitspersonal und andere, die wesentliche Dienste für die Gesellschaft erbringen, sind besonders belastet, arbeiten länger als üblich, arbeiten mehr Schichten oder sogar über Nacht und haben weniger Zeit zum Schlafen und Regenerieren.
Trong hoàn cảnh thông thường, người trưởng thành cần ngủ 7-9 giờ mỗi đêm, cùng với cơ hội nghỉ ngơi trong khi thức, sức khỏe tối ưu và sức khỏe tinh thần.Unter normalen Umständen benötigen Erwachsene 7-9 Stunden Schlaf pro Nacht, zusammen mit Möglichkeiten zum Ausruhen im Wachzustand, eine optimale Gesundheit und ein gutes Wohlbefinden.
Thời gian làm việc dài và làm việc theo ca, kết hợp với công việc căng thẳng hoặc đòi hỏi về thể chất, có thể dẫn đến giấc ngủ kém và mệt mỏi cực độ.Lange Arbeitszeiten und Schichtarbeit, kombiniert mit belastender oder körperlich anstrengender Arbeit, können zu schlechtem Schlaf und extremer Müdigkeit führen.
Mệt mỏi làm tăng nguy cơ chấn thương và suy giảm sức khỏe (nhiễm trùng, bệnh tật và rối loạn sức khỏe tâm thần).Müdigkeit erhöht das Risiko für Verletzungen und Verschlechterung der Gesundheit (Infektionen, Krankheiten und psychische Störungen).
Mặc dù không có một giải pháp nào phù hợp với nhu cầu của tất cả mọi người, đây là một số chiến lược chung mà người lao động và nhà sử dụng lao động có thể sử dụng để quản lý sự mệt mỏi tại nơi làm việc và làm việc an toàn.Es gibt zwar kein Patentrezept, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden, es folgen jedoch einige allgemeine Strategien, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber anwenden können, um mit der Ermüdung am Arbeitsplatz umzugehen und sicher zu arbeiten.
Người lao động có thể làm gì khi họ cảm thấy quá mệt mỏi để làm việc an toàn?Was können Arbeitnehmer tun, wenn sie sich zu müde fühlen, um sicher zu arbeiten?
Nhận biết đây là những trường hợp căng thẳng và bất thường và bạn có thể cần ngủ thêm hoặc thời gian để hồi phục.Seien Sie sich klar darüber, dass dies belastende und ungewöhnliche Umstände sind und dass Sie möglicherweise mehr Schlaf oder Zeit brauchen, um sich zu erholen.
Mẹo để cải thiện giấc ngủ:Tipps für einen besseren Schlaf:
Bạn sẽ ngủ ngon hơn nếu căn phòng của bạn thoải mái, tối, mát mẻ và yên tĩnh.Sie werden besser schlafen, wenn Ihr Zimmer bequem, dunkel, kühl und ruhig ist.
Nếu bạn mất nhiều thời gian hơn 15 phút để ngủ, hãy dành ra một chút thời gian trước khi đi ngủ để làm những việc giúp bạn thư giãn.Wenn Sie länger als 15 Minuten brauchen, um einzuschlafen, nehmen Sie sich etwas Zeit vor dem Schlafengehen, um Dinge zu tun, die Ihnen helfen, sich zu entspannen.
Hãy thử thiền, thở thư giãn và thư giãn cơ.Versuchen Sie es mit Meditation, entspannenden Atmungsübungen und progressiver Muskelentspannung.
Trước khi bạn bắt đầu khoảng thời gian làm ca dài, hãy thử “tích lũy giấc ngủ của bạn” – ngủ thêm vài giờ so với bình thường.Bevor Sie mit der Arbeit langer Schichten beginnen, versuchen Sie „Schlaf anzusammeln“ – schlafen Sie einige Stunden länger, als Sie es normalerweise tun.
Sau khoảng thời gian làm ca dài, hãy nhớ rằng có thể mất vài ngày để ngủ (ví dụ, 10 giờ trên giường) trước khi bạn bắt đầu cảm thấy hồi phục.Wenn Sie eine lange Schicht gearbeitet haben, denken Sie daran, dass es mehrere Tage langen Schlafes (z. B. 10 Stunden im Bett) dauern kann, bis Sie sich wieder erholt haben.
Hãy cho mình thời gian để hồi phục.Geben Sie sich Zeit, um sich zu erholen.
Tránh ánh sáng mặt trời hoặc đèn sáng 90 phút trước khi bạn đi ngủ, khi có thể.Vermeiden Sie nach Möglichkeit 90 Minuten vor dem Schlafengehen Sonnenlicht oder helles Licht.
Tiếp xúc với ánh sáng ngay trước khi đi ngủ có thể khiến bạn tỉnh táo hơn.Lichteinwirkung kurz vor dem Schlafengehen kann dazu führen, dass Sie sich wacher fühlen.
Nếu bạn làm việc ca đêm và lái xe về nhà trong thời gian nắng, hãy thử đeo kính râm để giảm tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong khi lái xe về nhà.Wenn Sie eine Nachtschicht arbeiten und während der Sonnenstunden nach Hause fahren, versuchen Sie, eine Sonnenbrille zu tragen, um die Sonneneinstrahlung während der Heimfahrt zu reduzieren.
Cân nhắc sử dụng rèm cản sáng ở nhà khi ngủ.Ziehen Sie in Betracht, zu Hause Verdunkelungsrollos/-jalousien zu verwenden, wenn Sie schlafen.
Hãy chợp mắt khi bạn có cơ hội.Machen Sie Nickerchen, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben.
Một giấc ngủ ngắn 90 phút trước khi làm ca đêm có thể giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi khi làm việc.Ein 90-minütiges Nickerchen vor der Arbeit in der Nachtschicht kann dazu beitragen, dass Sie sich bei der Arbeit nicht müde fühlen.
Ăn thực phẩm lành mạnh và duy trì hoạt động thể chất vì nó có thể cải thiện giấc ngủ của bạn.Essen Sie gesunde Lebensmittel und bleiben Sie körperlich aktiv, denn das kann Ihren Schlaf verbessern.
Trước khi đi ngủ, tránh các loại thực phẩm và đồ uống có thể khiến việc chìm vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn:Vermeiden Sie vor dem Schlafengehen Lebensmittel und Getränke, die das Einschlafen erschweren können:
Tránh uống rượu, ăn nặng và nicotine trong ít nhất 2 giờ 3 giờ trước khi đi ngủ.Vermeiden Sie Alkohol, schwere Mahlzeiten und Nikotin für mindestens 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen.
Không uống caffeine trong vòng 5 giờ trước khi đi ngủ.Trinken Sie innerhalb von fünf Stunden vor dem Schlafengehen keine koffeinhaltigen Getränke.
Biết phải làm gì nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi để làm việc an toàn.Erkundigen Sie sich, was Sie tun können, wenn Sie sich zu müde fühlen, um sicher zu arbeiten.
Sử dụng một hệ thống bạn bè trong khi bạn đang làm việc.Wenden Sie das Kumpel-Prinzip an, wenn Sie bei der Arbeit sind.
Kiểm tra với nhau để đảm bảo tất cả mọi người đang đáp ứng với giờ làm việc và nhu cầu.Sehen Sie gegenseitig nacheinander, um sicherzustellen, dass Sie beide mit den Arbeitszeiten und Anforderungen zurechtkommen.
Theo dõi bản thân và đồng nghiệp để biết dấu hiệu mệt mỏi – như ngáp, khó giữ cho mắt mở và khó tập trung.Achten Sie auf Anzeichen von Müdigkeit – wie Gähnen, Schwierigkeiten, die Augen offen zu halten, und Konzentrationsschwierigkeiten – bei sich selbst und Ihren Mitarbeitern.
Khi bạn nhìn thấy điều gì đó, hãy nói với đồng nghiệp để bạn có thể ngăn ngừa thương tích và sai sót tại nơi làm việc.Wenn Sie etwas bemerken, sagen Sie etwas zu Ihren Mitarbeitern, damit Sie Verletzungen und Fehler am Arbeitsplatz vermeiden können.
Tìm hiểu xem nhà tuyển dụng của bạn có một chương trình chính thức để giúp bạn quản lý sự mệt mỏi trong công việc hay không.Erkundigen Sie sich, ob Ihr Arbeitgeber ein spezielles Programm hat, das Ihnen hilft, mit Müdigkeit am Arbeitsplatz umzugehen.
Đọc thông tin về chương trình và đặt câu hỏi để bạn hiểu đầy đủ các chính sách và quy trình của nhà sử dụng lao động để giúp nhân viên quản lý sự mệt mỏi.Lesen Sie die Informationen über das Programm und stellen Sie Fragen, damit Sie die Richtlinien und Verfahren Ihres Arbeitgebers zur Unterstützung der Mitarbeiter beim Umgang mit Müdigkeit vollständig verstehen.
Báo cáo bất kỳ sự kiện liên quan đến mệt mỏi hoặc các sự cố suýt bị tai nạn với người quản lý để giúp ngăn ngừa thương tích và lỗi.Melden Sie alle ermüdungsbedingten Ereignisse oder Beinaheunfälle einem Vorgesetzten, um Verletzungen und Fehler zu vermeiden.
Không làm việc nếu sự mệt mỏi của bạn đe dọa sự an toàn của bản thân hoặc người khác.Arbeiten Sie nicht, wenn Ihre Müdigkeit Ihre eigene Sicherheit oder die anderer gefährdet.
Báo cáo cho người quản lý khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi và không thể làm việc an toàn.Melden Sie sich bei einem Vorgesetzten, wenn Sie sich zu müde fühlen, um sicher zu arbeiten.
Nhà sử dụng lao động nên thực hiện các bước gì để giảm sự mệt mỏi tại nơi làm việc cho người lao động?Welche Schritte sollten Arbeitgeber unternehmen, um die Ermüdung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu verringern?
Nhận biết rằng đây là những trường hợp căng thẳng và bất thường và nguy cơ mệt mỏi có thể tăng lên.Seien Sie sich klar darüber, dass es sich hierbei um belastende und ungewöhnliche Umstände handelt und dass das Risiko für Müdigkeit erhöht sein kann.
Tạo văn hóa an toàn với sự phối hợp và giao tiếp rõ ràng giữa quản lý và người lao động.Schaffen Sie eine auf Sicherheit ausgelegte Kultur mit klarer Koordination und Kommunikation zwischen Management und Arbeitnehmern.
Điều này có thể bao gồm thiết lập Kế hoạch Quản lý Rủi ro Mệt mỏi hoặc các chiến lược để giảm thiểu mệt mỏi trong công việc.Dies kann die Erstellung eines Plans zur Bewältigung von Ermüdungsrisiken oder Strategien zur Minderung der Müdigkeit am Arbeitsplatz umfassen.
Chia sẻ và đảm bảo rằng nhân viên hiểu các quy trình.Kommunizieren Sie mit den Arbeitnehmern und stellen Sie sicher, dass diese die Prozesse verstehen.
Phát hiện các dấu hiệu và triệu chứng của mệt mỏi (ví dụ như ngáp, khó mở mắt, không thể tập trung) vào bản thân và nhân viên của bạn và thực hiện các bước để giảm thiểu thương tích hoặc lỗi liên quan đến mệt mỏi.Erkennen Sie die Anzeichen und Symptome von Müdigkeit (z. B. Gähnen, Schwierigkeiten, die Augen offen zu halten, Konzentrationsschwierigkeiten) bei sich selbst und Ihren Mitarbeitern und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen, um müdigkeitsbedingte Verletzungen oder Fehler zu mildern.
Thang đo Mức độ Buồn ngủ Epworth là một khảo sát ngắn có thể được treo trong một khu vực chung để người lao động nhanh chóng đánh giá mức độ mệt mỏi của họ.Die Epworth-Schläfrigkeitsskala ist eine kurze Umfrage, die in einem öffentlichen Bereich ausgehängt werden kann, damit die Arbeitnehmer ihre eigene Müdigkeit schnell einschätzen können.
Tạo một quy trình không phạt người lao động vì đã báo cáo khi họ hoặc đồng nghiệp của họ quá mệt mỏi để làm việc an toàn.Schaffen Sie ein Verfahren, das Arbeitnehmer nicht dafür bestraft, wenn sie sich melden, wenn sie oder ihre Kollegen zu müde sind, um sicher zu arbeiten.
Xây dựng thành tình đồng đội để làm ví dụ về cách ban quản lý và nhân viên có thể hỗ trợ lẫn nhau.Machen Sie dieses Verfahren zu einem Teil Ihrer Teamstrategie als Beispiel dafür, wie Management und Mitarbeiter sich gegenseitig unterstützen können.
Phát triển các quy trình để giảm bớt cho người lao động khỏi nhiệm vụ của họ nếu họ quá mệt mỏi để làm việc an toàn.Entwickeln Sie Verfahren, um einen Arbeitnehmer von seinen Aufgaben zu entlasten, wenn er zu müde ist, um sicher zu arbeiten.
Nếu có thể, và dễ chịu với người lao động, hãy xem xét phân công người lao động mới bắt đầu ca làm việc thực hiện các nhiệm vụ cần an toàn nghiêm ngặt.Falls machbar und im Einvernehmen mit den Arbeitnehmern, sollten Sie in Erwägung ziehen, sicherheitskritische Aufgaben jenen Arbeitnehmern zu übertragen, die gerade ihre Schichten beginnen.
Nếu có thể, luân chuyển người lao động hoặc nhóm người lao động thông qua các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và/hoặc căng thẳng.Wenden Sie wenn möglich ein Rotationssystem bei Arbeitern oder Gruppen von Arbeitern an, deren Aufgaben sich wiederholen und/oder anstrengend sind.
Các công cụ hoặc trạm làm việc không thể tránh khỏi dùng chung cần phải được vệ sinh và khử trùng đúng cách giữa các lần sử dụng.Werkzeuge oder Arbeitsstationen, die unweigerlich gemeinsam genutzt werden, müssen zwischen den Benutzungen ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden.
Nếu có thể, hãy lên lịch cho khối lượng công việc đòi hỏi về thể chất và tinh thần và công việc buồn tẻ trong những ca ngắn hơn và/hoặc trong ca làm việc trong ngày.Planen Sie nach Möglichkeit körperlich und geistig anstrengende Arbeitslasten und monotone Arbeit in kürzeren Schichten und/oder während der Tagesschichten ein.
Cung cấp thông tin cho người lao động về hậu quả của việc thiếu ngủ và các nguồn lực để hỗ trợ người lao động quản lý sự mệt mỏi.Stellen Sie Informationen für Arbeitnehmer über die Folgen von Schlafentzug und Ressourcen zur Unterstützung der Arbeitnehmer beim Umgang mit Müdigkeit bereit.
Cho phép nhân viên có đủ thời gian để tổ chức các nghĩa vụ ngoài nhiệm vụ của họ và được nghỉ ngơi và phục hồi đầy đủ.Geben Sie den Mitarbeitern genügend Zeit, ihren privaten Verpflichtungen nachzukommen und sich ausreichend auszuruhen und zu erholen.
Lên lịch ít nhất 11 giờ nghỉ giữa các ca (mỗi khoảng thời gian 24 giờ) và một ngày nghỉ ngơi đầy đủ trong bảy ngày để ngủ và phục hồi đầy đủ.Planen Sie mindestens 11 Stunden Pause zwischen den einzelnen Schichten (in einem Zeitraum von jeweils 24 Stunden) und einen vollen Ruhetag pro sieben Tage für ausreichenden Schlaf und Erholung ein.
Tránh phạt những người có thể có điều kiện làm thêm ca/giờ dài hơn hạn chế (ví dụ: chăm sóc người phụ thuộc).Vermeiden Sie es, diejenigen Mitarbeiter zu strafen, die möglicherweise nur eingeschränkt für Extraschichten/Überstunden zur Verfügung stehen (z.
Nếu cần luân phiên ca làm việc, hãy sử dụng luân phiên về phía trước (ngày sang tối đến đêm) và cung cấp cho nhân viên thông báo đầy đủ khi lên lịch, đặc biệt nếu có thay đổi ca.B. wegen der Pflege von Angehörigen). Wenn rotierende Schichtarbeit erforderlich ist, wenden Sie eine Vorwärtsrotation (Tag-zu-Abend-zu-Nacht) an und geben Sie den Mitarbeitern bei der Planung ausreichend Vorlauf, insbesondere bei einem Schichtwechsel.
Tránh sắp xếp lịch cho nhân viên trong hơn 12 giờ, nếu có thể.Vermeiden Sie es, wenn möglich, Personal für mehr als 12 Stunden Arbeitszeit einzuplanen.
Chính thức hóa và khuyến khích nghỉ ngơi thường xuyên theo lịch trong các khu vực sạch sẽ và an toàn nơi có thể duy trì giãn cách xã hội.Führen Sie geregelte Pausenzeiten ein und fördern Sie diese in sauberen und sicheren Bereichen, in denen die soziale Distanzierung aufrechterhalten werden kann.
Nhận biết nhu cầu cần thêm thời gian để tăng cường vệ sinh tay và đeo và tháo thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết (PPE).Seien Sie sich des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für erhöhte Handhygiene und das An- und Ablegen der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bewusst.
Cung cấp phương tiện đi lại thay thế đến nơi làm việc và đi về nhà và thời gian nghỉ ngơi bắt buộc có trả lương trước khi lái xe về sau kết thúc làm việc, khi có thể.Bieten Sie nach Möglichkeit alternative Transportmöglichkeiten zur und von der Arbeit und obligatorische bezahlte Ruhezeiten an, bevor die Mitarbeiter nach der Arbeit nach Hause fahren.
Cân nhắc sắp xếp nhà ở ngoài khu vực gần đó cho những người làm việc theo ca kéo dài và có nguy cơ cao đối với COVID-19, chẳng hạn như nhân viên chăm sóc sức khỏe.Ziehen Sie es in Erwägung, für diejenigen, die in längeren Schichten arbeiten und einem hohen Risiko für COVID-19 ausgesetzt sind, wie z. B. Beschäftigte im Gesundheitswesen, nahegelegene Unterkünfte außerhalb des Betriebsgeländes zu organisieren.
Lưu trú ở gần đó sẽ giảm thời gian đi lại, cho phép nghỉ ngơi và phục hồi nhiều hơn.Die nahegelegenen Unterkünfte werden die Anfahrtszeiten verkürzen und mehr Ruhe und Erholung ermöglichen.
Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?Wo erhalte ich weitere Informationen?
Mệt mỏiStarke Müdigkeit
Trang web về rối loạn giấc ngủ và giấc ngủ của CDCWebsite des US-amerikanischen Seuchenschutzzentrums (CDC) zu Schlaf und Schlafstörungen
Blog khoa học của NIOSH – Quản lý sự mệt mỏi trong thời kỳ khủng hoảng: Hướng dẫn cho y tá, quản lý và nhân viên chăm sóc sức khỏe khácNIOSH Wissenschaftsblog – Managing Fatigue During Times of Crisis: Guidance for Nurses, Managers and Other Health Care Workers
Hướng dẫn của đội phản ứng quốc gia về quản lý mệt mỏi trong các hoạt động thiên taiLeitfaden für das nationale Einsatzteam zur Bewältigung der Ermüdung bei Katastropheneinsätzen
Trang web các Nguyên tắc trong đại dịch COVID-19 của tổ chức National Sleep FoundationRichtlinien der National Sleep Foundation während der COVID-19 Pandemie – Website
American Academy of Sleep Medicine: Trang web Giáo dục về giấc ngủAmerican Academy of Sleep Medicine (Amerikanische Akademie für Schlafmedizin)
Trang web Chủ đề sức khỏe và an toàn nơi làm việc của NIOSHNIOSH-Themenwebsite zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *