Các nhà cung cấp nội dung_Việt – Tây Ban Nha

Các nhà cung cấp nội dungProveedores de contenido
3D4Medical là một công ty phát triển phần mềm y tế và thể dục từng đoạt giải thưởng.3D4Medical es un desarrollador premiado de software médico y de aptitud física.
Các ứng dụng của họ được các tổ chức giáo dục và lâm sàng trên toàn cầu sử dụng hàng ngày.Sus aplicaciones se usan a diario por organizaciones de educación y clínicas en todo el mundo.
Các mô hình giải phẫu 3D4Medical là các mô hình chi tiết nhất hiện có trên các thiết bị tiêu dùng và được xây dựng bằng cách nghiên cứu các cấu trúc giải phẫu thực và kết hợp các cấu trúc đó với kiến thức y học đẳng cấp thế giới.Los modelos anatómicos de 3D4Medical son los más detallados que están disponibles para dispositivos del consumidor; se construyen mediante el estudio de las estructuras anatómicas reales y se combinan con conocimiento médico de primera clase.
A KYU Design là studio chuyên nghiệp do Adam Questell thành lập nhằm tạo ra hình ảnh ấn tượng với độ chính xác và giá trị.A KYU Design es el estudio profesional que fundó Adam Questell para crear imágenes llamativas con precisión y valor.
Studio này luôn giữ vững cam kết về cả hình thức và chức năng của truyền thông hình ảnh bằng cách thúc đẩy phương tiện hình ảnh minh họa và hoạt ảnh 3D cho các cộng đồng y tế, khoa học, công nghiệp và công nghệ sinh học.El estudio se preocupa continuamente por la forma y la función de las comunicaciones visuales al promover el uso del soporte en ilustraciones y animación en 3D en las comunidades médica, científica, industrial y de biotecnología.
Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN) (Hiệp hội Y tá về Sức khỏe Phụ nữ, Sản khoa và Sơ sinh) https://www.awhonn.org/awhonn/ Hiệp hội Y tá về Sức khỏe Phụ nữ, Sản khoa và Sơ sinh (AWHONN) là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận.Asociación de Enfermeros Obstétricos y Neonatales de Salud de la Mujer (AWHONN) https://www.awhonn.org/awhonn La Asociación de Enfermeros Obstétricos y Neonatales de Salud de la Mujer (Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses, AWHONN) es una organización de afiliados sin fines de lucro.
Sứ mệnh của AWHONN là cải thiện và thúc đẩy sức khỏe của phụ nữ và trẻ sơ sinh cũng như củng cố nghề điều dưỡng thông qua việc cung cấp các nguồn lực vận động chính sách, nghiên cứu, giáo dục và các nguồn lực chuyên môn và lâm sàng cao cấp khác cho y tá và những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác.La misión de AWHONN es mejorar y promover la salud de las mujeres y los recién nacidos, y fortalecer la profesión de enfermería a través de la promoción, investigación y formación superiores de enfermeros y otros profesionales de la atención médica, y otros recursos profesionales y clínicos destinados a ellos.
Vào năm 2013, BioDigital Inc. đã tạo ra một nền tảng đám mây cơ thể con người để bất kỳ ai cũng có thể có quyền truy cập Internet, tìm hiểu về sức khỏe và y học theo một định dạng hoàn toàn mới.En 2013, BioDigital Inc. creó una plataforma en la nube del cuerpo humano para posibilitar que todas las personas que tengan acceso a Internet aprendan sobre salud y medicina en un formato completamente nuevo.
Cơ thể ảo tương tác, chính xác về mặt y tế này cho phép người dùng tìm hiểu về giải phẫu, tình trạng sức khỏe và phương pháp điều trị theo định dạng trực quan giống với chính cuộc sống.Este cuerpo virtual interactivo, preciso desde el punto de vista médico, permite que los usuarios aprendan sobre anatomía, afecciones de la salud y tratamientos, en un formato visual que se asemeja a la vida en sí.
Được thành lập vào năm 1991, Blausen Medical là nhà phát triển, chủ sở hữu và bên cấp phép của thư viện hình ảnh minh họa và hoạt ảnh 3D về y tế và khoa học lớn nhất thế giới.Blausen Medical, fundado en 1991, es el desarrollador, propietario y licenciante de la biblioteca de ilustraciones médicas y científicas y animaciones en 3D más grande del mundo.
Blausen Human Atlas hiện được cấp phép và phân phối thông qua các nền tảng ứng dụng web, điện thoại thông minh và máy tính bảng.El Atlas Humano de Blausen actualmente está autorizado y se distribuye a través de plataformas para aplicaciones web, para teléfonos inteligentes y para tabletas.
Gần đây nhất, Công ty đã khởi chạy công cụ tìm kiếm Blausen.com kết hợp với tiện ích mở rộng trình duyệt web Blausen It.Últimamente, la empresa presentó el buscador Blausen.com junto con la ampliación del navegador Blausen It.
CTisus.com do Elliot K. Fishman, Giám đốc Chẩn đoán Hình ảnh và Chụp CT (chụp cắt lớp vi tính) Cơ thể tại Bệnh viện Johns Hopkins và Giáo sư chuyên khoa X-quang, Phẫu thuật, Ung bướu và Tiết niệu điều hành.CTisus.com está dirigida por Elliot K. Fishman, director de Diagnóstico por Imágenes y TC (tomografía computada) del Cuerpo en Johns Hopkins Hospital, y profesor de Radiología, Cirugía, Oncología y Urología.
Bác sĩ Fishman và nhóm nghiên cứu của ông đã dẫn đầu về phát triển các kỹ thuật và công nghệ mới trong giáo dục trực quan, xử lý hậu kỳ và X-quang.El Dr. Fishman y su equipo de investigación han conducido el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías en visualización, posprocesamiento y educación en radiología.
Trang web www.CTisus.com dành cho những người làm về X-quang và hiện có hơn 250.000 người dùng.El sitio web www.CTisus.com está dirigido a profesionales especializados en radiología y, actualmente, tiene más de 250 000 usuarios.
Elsevier là nhà cung cấp giải pháp thông tin hàng đầu thế giới nhằm nâng cao hiệu quả công việc của những người công tác trong lĩnh vực khoa học, sức khỏe và công nghệ, cho họ khả năng đưa ra quyết định tốt hơn và cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn.Elsevier es líder mundial como proveedor de soluciones de información que profundiza el desempeño de los profesionales de la ciencia, la salud y la tecnología al facultarlos para tomar mejores decisiones y prestar mejores cuidados.
Elsevier cung cấp các giải pháp kỹ thuật số, dựa trên web và xuất bản gần 2.200 tạp chí, bao gồm The Lancet và Cell và hơn 25.000 đầu sách, bao gồm một số tác phẩm tham khảo mang tính biểu tượng.Elsevier proporciona soluciones digitales en la web y publica casi 2200 revistas especializadas, incluida The Lancet y Cell, y más de 25 000 títulos de libros, incluida una serie de obras de consulta emblemáticas.
Dịch vụ máy tính y tế dựa trên web được sử dụng rộng rãi nhất, MedCalc 3000 là một tài liệu tham khảo y tế độc đáo, được vi tính hóa, cung cấp loạt công cụ tương tác dễ sử dụng, dựa trên bằng chứng, bao gồm máy tính, các bộ tiêu chuẩn lâm sàng và sơ đồ quyết định hình cây.MedCalc 3000, el servicio de calculadora médica en la web más utilizado, es una referencia médica única y computarizada que ofrece una amplia gama de herramientas interactivas fáciles de usar y documentadas que incluyen calculadoras, series de criterios clínicos y estructuras para la toma de decisiones.
Được sử dụng bởi các bác sĩ lâm sàng, các giảng viên y khoa, y tá và sinh viên theo ngành chăm sóc sức khỏe, MedCalc 3000 có thể hỗ trợ việc thực hành hoặc nghiên cứu y học dựa trên bằng chứng.MedCalc 3000, que utilizan médicos clínicos, educadores de la medicina, enfermeros y estudiantes de atención médica, puede asistir en la práctica o el estudio de la medicina documentada.
Sứ mệnh của Global Health Media là cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe và sức khỏe ở các khu vực có nguồn lực hạn chế bằng cách phát triển các video “phổ biến kiến thức” về thông tin chăm sóc sức khỏe cơ bản đã biết để cứu tính mạng con người.La misión de Global Health Media es mejorar la atención médica y los resultados sanitarios en áreas de escasos recursos mediante el desarrollo de videos que “den vida” a la información de atención médica básica que ha demostrado salvar vidas.
Dự án Truyền thông Y tế Toàn cầu thiết kế và phát triển các video phù hợp với nhu cầu của nhân viên y tế và người dân ở những nơi có ít nguồn lực.Global Health Media Project diseña y desarrolla videos adaptados a las necesidades de los trabajadores de la salud y las poblaciones en entornos con pocos recursos.
Internet và công nghệ di động cho phép chia sẻ thông tin này một cách hiệu quả về chi phí và vượt qua những khoảng cách rộng lớn.La tecnología móvil e Internet permiten compartir esta información de forma rentable y a lo largo de grandes distancias.
Dịch vụ tin tức HealthDay, một bộ phận của ScoutNews, LLC, cung cấp tin tức sức khỏe hàng ngày cho cả người tiêu dùng và các nhân viên y tế.El servicio informativo HealthDay, una división de ScoutNews, LLC, proporciona noticias diarias sobre salud para los consumidores y los profesionales médicos.
HealthDay đã sản xuất dịch vụ tin tức sức khỏe từng đoạt giải thưởng của mình từ năm 1998 và đã phát triển trở thành nhà sản xuất và cung cấp tin tức sức khỏe dựa trên bằng chứng hàng đầu và là nhà cung cấp lớn nhất về thể loại tin tức này cho các trang web Internet.HealthDay ha producido su premiado servicio informativo de salud desde 1998, y ha crecido hasta convertirse en un productor líder y distribuidor de noticias de salud documentadas y el mayor distribuidor de esas noticias a los sitios de Internet.
Đội ngũ biên tập viên của HealthDay đã giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực báo chí, bao gồm cả giải Pulitzer, giải National Headliners Award và các giải thưởng cao nhất từ các biên tập viên điều hành của Associated Press.La redacción de HealthDay ha ganado numerosos premios en periodismo, incluido el premio Pulitzer, el premio National Headliners y premios importantes de la Associated Press Managing Editors.
Hãng dịch vụ tin tức này có trụ sở chính tại Norwalk, Connecticut.El servicio informativo tiene sede en Norwalk, Connecticut.
HealthStatus.com cung cấp các công cụ tính toán và đánh giá hữu ích, dễ sử dụng cho Internet.HealthStatus.com proporciona calculadoras y evaluaciones útiles y fáciles de usar para Internet.
Bằng cách sử dụng các thuật toán từ dự án Healthier People (Người khỏe mạnh hơn) của Carter Center of Emory University (Trung tâm Carter thuộc Đại học Emory), họ đã phát triển các đánh giá nguy cơ về sức khỏe trên nền tảng Internet cho người tiêu dùng.Al usar los algoritmos del proyecto Healthier People del Centro Carter de la Universidad Emory, han desarrollado evaluaciones de riesgo de salud en Internet para los consumidores.
Người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng xác định và theo dõi tình trạng sức khỏe và các nguy cơ về sức khỏe của họ, so với các tiêu chuẩn khoa học và trung bình quốc gia của Hoa Kỳ.Los usuarios pueden determinar rápida y fácilmente el estado de su salud y sus riesgos de salud, en comparación con promedios nacionales de los EE. UU. y estándares científicos, y hacer un seguimiento de ellos.
HealthStatus.com, Inc. được thành lập vào năm 1998 và đặt trụ sở tại Indianapolis, Indiana.HealthStatus.com, Inc. se formó en 1998, y se encuentra en Indianápolis, Indiana.
Họ đã được công nhận trên cả phương tiện điện tử và báo in như một nguồn đơn giản và đáng tin cậy để tính toán các thông số sức khỏe.Se los ha reconocido en los medios electrónicos e impresos como una fuente sencilla y confiable para cálculos de salud.
Lexicomp là nhà cung cấp thông tin thuốc và nội dung lâm sàng hàng đầu trong ngành cho ngành chăm sóc sức khỏe.Lexicomp es un proveedor líder del sector en información sobre fármacos y contenido clínico para la industria de la atención médica.
Công ty cung cấp các công cụ cần thiết để giúp cải thiện an toàn cho bệnh nhân, đảm bảo tuân thủ và nâng cao chất lượng chăm sóc mà bệnh nhân nhận được.La empresa proporciona las herramientas necesarias para ayudar a mejorar la seguridad de los pacientes, garantizar el cumplimiento y elevar la calidad de la atención que reciben los pacientes.
Là một bộ phận của Wolters Kluwer Health's Clinical Solutions (Giải pháp lâm sàng của Wolters Kluwer Health), Lexicomp cung cấp thông tin thuốc và nội dung lâm sàng hàng đầu cho ngành chăm sóc sức khỏe.Lexicomp es una división de Wolters Kluwer Health’s Clinical Solutions y proporciona información destacada sobre fármacos y contenido clínico para la industria de la atención médica.
Các giải pháp của công ty luôn được KLAS® xếp hạng là dẫn đầu thị trường và được hàng trăm ngàn bác sĩ lâm sàng trên toàn thế giới sử dụng hàng ngày.KLAS® clasifica constantemente las soluciones de la empresa como líderes del mercado, y cientos de miles de médicos clínicos las utilizan a diario en todo el mundo.
Sứ mệnh của công ty là cung cấp các công cụ cần thiết để giúp cải thiện sự an toàn cho bệnh nhân, đảm bảo tuân thủ và nâng cao chất lượng chăm sóc mà bệnh nhân nhận được.La misión de la empresa es proporcionar las herramientas necesarias para ayudar a mejorar la seguridad de los pacientes, garantizar el cumplimiento y elevar la calidad de la atención que reciben los pacientes.
Nền tảng học tập Osmosis cung cấp nội dung về y khoa tiên tiến và các tính năng giáo dục cho các bác sĩ lâm sàng hiện tại và tương lai.La plataforma de aprendizaje Osmosis brinda contenidos médicos avanzados y funciones educativas para los médicos clínicos actuales y futuros.
Osmosis.org cung cấp các công cụ để sinh viên y khoa có thể tìm hiểu và lưu giữ thêm thông tin.Osmosis.org ofrece herramientas para que los estudiantes de medicina puedan aprender y retener más información.
Các video phổ biến của Osmosis được giới thiệu trên Wikipedia, YouTube và nhiều kênh khác.Los populares vídeos de Osmosis se encuentran disponibles en Wikipedia, YouTube y en muchos otros canales.
RSi Communications tạo ra các chương trình giáo dục và báo cáo tin tức y tế qua trang Web và podcast cho những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.RSi Communications crea programas educativos e informes sobre noticias médicas a través del sitio web y distribuye archivos multimedia para los profesionales de la atención médica.
Được thành lập vào năm 1976, công ty áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu cho nhu cầu của giới chuyên môn.Fundada en 1976, la empresa aplica tecnología de vanguardia a las necesidades de los profesionales en ejercicio.
Các giải pháp kết quả bao gồm các chương trình truyền thông sáng tạo cho các nhà xuất bản y tế, hiệp hội y tế và trường học, các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ.Las soluciones propuestas incluyen programas de comunicación innovadores para las editoriales médicas, las sociedades y facultades de medicina, las organizaciones sin fines de lucro y los organismos gubernamentales.
Trong hơn 30 năm, Science Photo (SP) (Thư viện Ảnh Khoa học) đã làm việc cùng với các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới và các chuyên gia khoa học và y tế hàng đầu để cung cấp nguồn trung tâm cho hình ảnh chuyên khoa tốt nhất hiện có.Durante más de 30 años, Science Photo (SP) ha trabajado junto con fotógrafos reconocidos en todo el mundo y los principales expertos en ciencia y medicina para proporcionar una fuente central para las mejores imágenes especializadas disponibles.
SP cung cấp hình ảnh ấn tượng, ưu việt về chất lượng, độ chính xác và độ chuyên sâu của thông tin.SP proporciona imágenes llamativas, con una calidad, precisión y profundidad de información sin igual.
SP có hơn 400.000 hình ảnh và 30.000 clip để lựa chọn, với hàng trăm bài gửi mới thường xuyên có sẵn.SP tiene más de 400 000 imágenes y 30 000 videoclips para elegir, con cientos de nuevas entregas disponibles periódicamente.
Science Photo Library được thành lập ở Anh.Science Photo Library está constituida en Inglaterra.
Với hơn 165 năm kinh nghiệm xuất bản, Springer là nhà xuất bản toàn cầu hàng đầu và là nhà cung cấp thông tin chuyên môn đáng tin cậy cho các cộng đồng khoa học và chuyên nghiệp trên toàn thế giới.Con más de 165 años de experiencia editorial, Springer es una editorial líder mundial y proveedor de confianza de información especializada para las comunidades científicas y profesionales en todo el mundo.
Công ty hoạt động để giúp các nhà nghiên cứu, sinh viên và giới chuyên môn làm việc hiệu quả hơn để nâng cao kiến thức và học tập.La empresa se esfuerza por ayudar a los investigadores, estudiantes y profesionales a trabajar con mayor eficacia para promover el conocimiento y el aprendizaje.
Springer Healthcare cung cấp nội dung tùy chỉnh cho thị trường bằng cách sử dụng các giải pháp nội dung di động và trực tuyến sáng tạo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của từng khách hàng riêng lẻ.Springer Healthcare ofrece al mercado contenido personalizado con soluciones innovadoras de contenido en línea y móvil que se adaptan a las necesidades específicas y a los objetivos de cada cliente en particular.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *