Khi ChatGPT đạt điểm C+ tại trường Luật, các nhà giáo dục tự hỏi điều gì sẽ xảy ra

This content is restricted for your membership level. Please upgrade to Pro user or login below if you are already a Pro user. Nội dung này bị hạn chế đối với cấp độ thành viên của bạn. Vui lòng nâng cấp lên người dùng Pro hoặc đăng nhập bên dưới nếu bạn đã là người…

ChatGPT có thể giúp sinh viên đặt câu hỏi tốt hơn, nâng cao tư duy phản biện

This content is restricted for your membership level. Please upgrade to Pro user or login below if you are already a Pro user. Nội dung này bị hạn chế đối với cấp độ thành viên của bạn. Vui lòng nâng cấp lên người dùng Pro hoặc đăng nhập bên dưới nếu bạn đã là người…